Rejestracja

Wymagana jest minimalna siła hasła słaby. Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków. Rozważ dodanie litery, cyfry i symbolu, aby zwiększyć siłę hasła.